Nyt fra Bestyrelsen

Oktober 2019

Bestyrelsen har oprettet en Facebook gruppe, som alle medlemmer kan koble sig på. Den hedder Dværgehøjen Grundejerforening. Søg helst specifikt på grupper i undermenuen i Facebook, eller tryk her.

August 2019
Som mange nok har bemærket er Stihøjvej samt stikveje blevet i sådan en fatning
at det ikke længere er forsvarligt at gå-køre- og cykle på dem.

Bestyrelsen har derfor sat reflekskegler op midlertidigt for at markere at der skal passes på.

Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med at indhente tilbud på udbedring af de på generalforsamlingen nævnte veje.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Et par eksempler på hvordan vejen ser ud kan ses nedenfor.

image000000

image000002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2019

Urafstemningen vdr. vejprojektet i Dværgehøjens grundejerforening er nu afsluttet og optalt.

56 stemmer FOR projektet
22 stemmer IMOD projektet
2 stemmer HVERKEN FOR ELLER IMOD

Dvs. 70 % FOR, hvilket ikke er nok, derfor er projektet ikke godkendt.

Afstemningens resultat er blevet kontrolleret af Revisionskontoret Asnæs.

Bestyrelsen påbegynder arbejdet med udbedring af de nuværende huller på vejene.

Mange tak for for jeres deltagelse i urafstemningen. 

Maj 2019

Til orientering for grundejerne kan vi oplyse at vandværket er i gang med et gravearbejde forskellige steder i foreningens område. De er ved at kortlægge hvor de forskellige strenge og ventiler ligger.

Som lovet på generalforsamlingen får I her et link til den nye lovgivning, som ændrer på tilskudsregler for elvarme, ved forbrug over 5.000 Kwt. Den kan læses her.

Marts 2019

OBS!!! Foreningen har fået ny bankkonto! Vi er nu flyttet til Dragsholm Sparekasse i Asnæs. Fremtidige kontingentbetalinger skal derfor ske til denne konto:

Regn nr. 0537
Konto nr. 0000760676
Udlandet S.W.I.F.T. : IBAN-nr. DRAGDK21 

Februar 2019

Planklagenævnet har nu taget stilling til klagen over kommunens afgørelse i landmandens ansøgning om udflytning af Kårupvej 3. De har ændret kommunens tilladelse til et afslag. Hele sagens sammenhæng, og afgørelsen kan ses på planklagenævnets hjemmeside, https://pkn.naevneneshus.dk/ under sagsnr. 18/06321. 

Oktober 2018

Så har bestyrelsen kigget på højen og det ukrudt der er rundt om højen. Vi har snakket med et firma om at få ryddet det vi ikke selv har formået – det er ikke noget lille job, der er rigtig meget ukrudt på kanten rundt om højen (vores del af den).

Skiltene har fået opdateret farven så de er fine igen, ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I kan se  herunder:

IMG_1657-1

September 2018

Bestyrelsen har gået en tur i området og vi har sendt breve/e-mail ud til samtlige medlemmer af foreningen for at gøre opmærksom på reglerne for rydning af grundene, skel og fællesveje. Der er stadig en del steder for der er for meget bevoksning, som ikke klæder området.

Der er stadig en del medlemmer som ikke har betalt kontingent. Der er rykket, og bestyrelsen opfordrer alle til at få betalt kontingentet.

Bestyrelsen er også i gang med at kigge på vejene, men det er en bekostelig affære at reparere de huller der er i vejen, og det har vi ikke midler til at gennemføre pt. Det vil blive taget op på næste GF.

Juli 2018

Vi har nu passeret 1/7, og der er kun kommet 11 tilmeldinger til Fibia, så der er vi desværre langt fra at komme på nettet ad denne vej sammen med vores naboforening.

Grøften på Stihøjvej er nu gravet og repareret, og det ser fantastisk ud! Tak til alle gode kræfter, som har bidraget med deres arbejdsindsats. Dejligt at så mange var med. Billeder af resultatet kan ses under menupunktet Fællesareal og veje, Stihøjvej.

Maj/Juni 2018

Fibia tilmeldinger: Der er pt. 10 tilmeldinger til Fibia fibernet.
Her vil vi opdatere tallet efterhånden som der kommer tilmeldinger ind.
Opdateret: 11.6.2018

April 2018

Grøftprojektet:

Bestyrelsen indkalder frivillige til vores grøftprojekt den 9. og 10. juni. Hvis I har lyst til at deltager så meld jer gerne til os på foreningens e-mail dvaergehoejen@gmail.com. Vi vil også gerne vide om I har mulighed for at stille en trailer til rådighed. Foreningen byder på lidt mad og drikke til de frivillige.

September 2017

Grundejerforeningen har haft en del oppe at vende i løbet af sommeren. Først og fremmest har det været vigtigt at få ordnet så meget som muligt af vores huller i vejene. Bestyrelsen har derfor indhentet ændringer til det oprindelige tilbud, som kan dække de mest nødvendige reparationer af vejene. Der er truffet aftale med NCC om at reparere de akutte eksisterende huller i vejene på Stihøjvej fra nr.26-32 , Elverstien ud for nr. 11 og krydset ved Troldestien og Stihøjvej, for i alt 52.000 kr. Disse reparationer vil blive gennemført ved månedsskiftet september/oktober. Bestyrelsen udbedrer selv det blotlagte brønddæksel i Rørmosen.

Bestyrelsen har haft en snak med kommunen, fordi visse skilte efterhånden er nærmet ulæselige. Svaret fra kommunen har været at vi selv skal stå for reparation/vedligeholdelse af skiltene med passende blå og rød maling hvor det er nødvendigt.

Der er solgt en del sommerhuse i vores område hen over sommeren, og vi har derfor fået 10 nye medlemmer af foreningen. Der sendes velkomstbreve/-mails ud til de nye medlemmer.

Vi benytter også lejligheden til at ønske til lykke med Kårup bakken, og deres fine projekt med Udsigtsporten. Det er blevet rigtig flot.

Vi har desuden fået to nye sponsorer, hhv. Ivan Eltoft Nielsen (ejd. mægler) og fået EDC ind i folden igen. Hvis I kender firmaer, som kunne have interesse sig for vores område, og som kunne være sponsorer, hører vi naturligvis meget gerne fra jer.

Juni 2017

Efter henvendelse fra en grundejer er der foretaget enkelte mindre tilføjelser til referatet, og tilrettet vedtægternes § 9 og § 16. 

Den reviderede udgave kan læses under Generalforsmalinger->Referater
og revideret udgave af vedtægterne under Velkommen->Vedtægter.