Kontingent

Kontingent pr. parcel: kr. 700,-

Kontingent for to parceller: kr. 1.400

Indbetales på: Kontonummer: reg: 0537 konto: 0000760676

Hvis du/I er bosiddende i udlandet skal du/I skrive følgende :
Udlandet S.W.I.F.T. : DRAGDK21
IBAN nr. DK3805370000760676 

Husk at skrive Jeres sommerhusadresse når du/I indbetaler kontingentet.

Bemærk:

KONTINGENTET SKAL VÆRE INDBETALT SENEST 1. juli for indeværende år.

Uddrag fra lovene:
Restancer af kontingent og anden gæld til foreningen kan indkasseres ad retslig vej – uden udgift for foreningen. Meddelelse herom skal gives medlemmet mindst 8 dage forinden. – Gælden kan også indfries ved pantebrev i ejendommen.