Gravhøjen

Gadekærshøj, Kårup

Som oplyst på generalforsamlingen 29. marts 2013 har vi adopteret gravhøjen.

På siden her kan I læse lidt om gravhøjens historie samt se lidt billeder.

Gadekærshøj, Kårup
Gravhøj fra bronzealderen
Gadekærshøj er 2, 5 m høj og 10 m i diameter. Der er fra højen en flot udsigt over Lammefjorden og Ordup Næs.
Højen har aldrig været udgravet af arkæologer. Alligevel kan man med stor sikkerhed sige, at den må være opført i den ældre bronzealder, dvs. 1.700-1.100 f.Kr. Men der er blevet fortalt ved fortidsmindeberejsningen i 1874, at der i en lille stensat kiste blev fundet et bronzesværd.
Bronzealderhøje er nemlig store og kuplede, og ligger almindeligvis på markante steder i terrænet, hvor de kunne ses viden om.
Bronzealderhøje. Bronzealderen er de store kuplede gravhøjes tid. Der er registeret hen ved 86.000 gravhøje i Danmark, hvoraf hovedparten må henregnes til bronzealderen. De fleste af højene er forsvundet som følge af senere tids dyrkning, men bronzealderens landskab har været præget af de mange gravhøje. I dag er kun bevaret ca. 10.000 bronzealderhøje. Der er ingen tvivl om, at denne gravskik oplever en rendyrkning, som gør, at de fleste af vores bevarede og overpløjede gravhøje skal dateres til ældre bronzealder. Hovedparten blev rejst fra 1.600 til 1.200 f.Kr. i den første og ældste del af bronzealderen. Løseligt anslået har man bygget omkring 150 høje hvert år, i de år højbyggeriet var på sit højeste.
I Odsherred har vi kendskab til omkring 1.000 gravhøje og der har været endnu flere. I dag er der omkring 230 tilbage, hvoraf en del er overpløjede.
Højt liggende på bakkedrag, langs kysterne og i skovene, præger de det odsherredske landskab langt mere en bondestenalderens megalitgrave, dysser og jættestuer.
Græstørv. Gravhøjene er bygget af omhyggeligt stablede græstørv. Græstørvene er lagt med rodsiden opad. På den måde kunne man undgå, at højen sank sammen, og opnå den eftertragtede kuplede form på højen. Selvom højene nu har stået i op mod 4.000 år, er der kun sket mindre sætninger i dem.
De døde i højene tilhørte bronzealderens aristokrati. Ved at bygge monumentale gravminder understregede aristokratiet sin magt. Ofte er der flere grave i hver høj, og man kan se, at højene hyppigt blev bygget større, når de nye grave blev anlagt.

Fredningsnr.: 292218, Fårevejle sb. 50
gravhoej