GF 2020

Referatet af den ordinære generalforsamling kan læses her.

Nyt budget for 2020 fremsendt af bestyrelsen, dokumentet kan ses her.

NY Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 

       Søndag den 14. juni 2020, kl. 10.00

I Dragsholm Fritidscenter, lokalet på 1. sal,  Kalundborgvej 19, Fårevejle.

Denne indkaldelse er udsendt i tiltro til, at der åbnes op for større forsamlinger i juni og varslingen med 28-dages reglen kan overholdes. Der er lejet et større lokale så afstandskravene overholdes og der vil være håndsprit samt plastichandsker til rådighed. 

Af samme årsag vil der i år kun blive serveret øl/vand.

Bilagene ligger nederst under den oprindelige indkaldelse.

Dagsorden:
Pkt.1             Valg af dirigent og stemmetællere
Pkt.2             Bestyrelsens beretning
Pkt.3             Regnskab
Pkt.4             Fremtidigt arbejde
–       Fibia
Pkt. 5            Indkomne forslag (vedlagt)
–      Forslag fra Lone Henssel, Stihøjvej 34, ekstra betaling til lån
Pkt.6            Budget
–      Fastsættelse af kontingent
–      Vedligeholdelse af gravhøj mv
Pkt.7             Valg til bestyrelsen
–      2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år + 1 for 1 år
–      Pia Thrusholm modtager ikke genvalg
–      Ingrid Carlslund modtager genvalg 2 år
–      Vivian Lohmann modtager genvalg 1 år
–      Bo Nielsen, suppleant modtager genvalg
Pkt.8             Eventuelt
–      Adresseliste

Tilmelding på foreningens mail-adr.: dvaergehoejen@gmail.com inden den 6. juni 

Vi henstiller til, at folk meddeler deltagelse af hensyn til forberedelse af opstilling i lokalet.

Hvis antallet af tilmeldte overstiger antal pladser vil vi forbeholde os ret til at
meddele, at der kun kan komme 1 stemmeberettiget pr. husstand.
Eventuelle fuldmagter modtages også gerne.
Hvis covid19 situationen ændrer sig forbeholder vi os retten til at aflyse mødet.

Tidligere indkaldelse:
Der indkaldes til generalforsamling den 19. april 2020.

Det foregår i Dragsholm Fritidscenter, Kantinen, Kalundborgvej 19, Fårevejle.

NB! Denne indkaldelse er udsendt med forbehold for aflysning p.g.a. Covid 19.
Senest 1 uge før mødet meddeles evt. aflysning. I så fald vender vi tilbage med en ny dato.

Indkaldelse og dagsorden kan du se her

Årsrapport kan du se her

Budget for 2020 kan ses her

Budgetforslag for 2021 kan læses her

Forslag til brug for budgettet for 2021, fremsat af Lone Henssel, kan ses her

Opdateret den 17-5-2020