GF 2019

Generalforsamlingen er overstået, og referatet kan læses her. Den nævnte beretning kan læses her.

Ændringsforslag og supplerende informationer vedr. vejprojektet

Bestyrelsen har modtaget ændringsforslag til det udsendte materiale fra en gruppe grundejere, som kan læses her. Bestyrelsen har desuden udsendt supplerende information om vejprojektet, som kan læses her, og et budget som det ville se ud, hvis generalforsamlingen afviser vejprojektet. Budgettet kan læses her.

Det har været helt umuligt at få et lokale søndag den 28/4 da det er en af de store  konfirmationssøndage. Generalforsamlingen for 2019 vil derfor blive afholdt den 27/4 kl. 10  i Fårevejlehallen (Dragsholm Fritidscenter), kantinen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er sendt ud (med materiale) pr. mail – eller pr. brev, til de få som ikke har oplyste en e-mail adresse. Vi anmoder jer denne gang om at tilmelde jer generalforsamlingen, af hensyn til bestillingen af mad og drikke. Tilmeld jer venligst på enten e-mail dvaergehoejen@gmail.com, eller pr. tlf til Vivian Lohman, tlf. 29924622.  Tilmelding skal ske senest den 23. april.

OBS! Hvis du har opgivet din e-mail, men ikke kan se at du har fået indkaldelsen, så tjek venligst din spam-mappe. Hvis den heller ikke er der, så send en mail til os på dvaergehoejen@gmail.com

Indkaldelsen i sin helhed kan læses her 

Indkaldelsen indeholder også følgende dokumenter, som kan hentes ved at trykke på punktet.

Dagsorden
Regnskab
Forslag fra bestyrelsen vedr. reparation af vejene desuden et kort over de veje der foreslås repareret
Forslag til ændring af vedtægter fra Bo Nielsen, Stihøjvej 42
Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen
Budget inkl. reparation af vejene
Kontingent  – OBS! nyt IBAN nr., se under Velkommen/Kontingent.