GF 2018, inkl. referater og info

Referat af generalforsamlingen den 8. april 2018

Selve referatet kan du læse her, og den nævnte beretning kan du læse her.

På generalforsamlingen blev der anmodet om information om en evt. tilkobling til internet mv. via Fibia. Du kan læse nærmere om dette, dels her, og dels på Fibia hjemmeside, www.fibia.dk

Grøftarbejde

På generalforsamlingen blev en opgravning af grøften på Stihøjvej på tale, og der blev opfordret til at frivillige melder sig, nærmere kan læses her om dette.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret således:

Formand: Anne Vadegaard

Næstformand: Pia Thrusholm

Kasserer: Ingrid Carlslund Sørensen

Sekretær: Vivian Lohmann

Bestyrelsesmedlem: Maiken Rishøj

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. maj 2018

Grøftprojetket:

Bestyrelsen indkalder frivillige til vores grøftprojekt den 9. og 10. juni. Hvis I har lyst til at deltager så meld jer gerne til os på foreningens e-mail dvaergehoejen@gmail.com. Vi vil også gerne vide om I har mulighed for at stille en trailer til rådighed. Foreningen byder på lidt mad og drikke til de frivillige.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bemærk nyt sted: i

Dragsholm Fritidscenter, Kantinen Kalundborgvej 19, Fårevejle søndag den 8. april 2018 kl. 10.00

 

Der er nu udsendt indkaldelse til alle medlemmer til generalforsamlingen, indkaldelsen kan ses her.

Det udsendte materiale er følgende:

Betalingsinformationer vedr. kontingent for 2018

Budget 2018

Ændringsforslag til §4 fra Erik Gunnersen

Ændringsforslag til §13 fra Bent Juul Hansen

Ændringsforslag til §11 og §13 fra bestyrelsen

Regnskab for 2017