Bestyrelsen

Formand:
Pia Thrusholm
Stihøjvej 34
Tlf.: 32524035

Næstformand:
Martin O. Christensen
Elverstien 1
Tlf.: 22459854

Kasserer:
Ingrid Carlslund
Troldestien 15
Tlf.: 42422019

Sekretær:
Vivian Lohmann
Dværgestien 1
Tlf.: 29924622

Bestyrelsesmedlem:
Vivi Jensen
Troldestien 9
Tlf.: 20947827

Venligst send/meddel div. adresseændringer, ejerskift og evt. andre for bestyrelsen relevante oplysninger til foreningens mailadr. dvaergehoejen@gmail.com