Velkommen

OBS! Løbende nyheder fra bestyrelsen publiceres under “Nyt fra Bestyrelsen”

Denne hjemmeside er ment som en service til grundejerne i foreningen. Udover det vi som bestyrelse udsender til grundejerne vil vi her på siderne sikre at foreningens love, generalforsamlingsreferater mv. altid er tilgængeligt. Ligeledes vil vi løbende opdatere med “Nyt fra bestyrelsen” – i form af emner der kan have ejernes interesse, men som måske først bliver udsendt pr. post på et senere tidspunkt f.eks. sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Så der er al mulig grund til at kigge herind en gang imellem.

Vi håber at alle vil bidrage med ideer til hjemmesiden – så den kan blive så bred og oplysende som muligt.

Vil du i kontakt med os, kan du skrive til os på  e-mail adressen dvaergehoejen@gmail.com

God fornøjelse

Bestyrelsen